Kvalitet

Affärside

KBM är en produktleverantör till svensk industi där flexibilitet, kvalitet och snabba omställningar av produktionen skall vara kännetecknet för att uppnå kundens krav och föväntnignar. KBM erbjuder marknaden komplett bearbetade produkter inom plåtbearbetning, automatsvarvning, maskinbearbetning samt monteringsarbeten.

Kvalitetspolicy

KBM Kvillebäckens Mekaniska AB skall som underleverantör i ett nära och utvecklat samarbete skapa ett förtroende hos våra kunder genom kompetent personal, modern produktionsteknologi och effektivitet i allt vårt handlande. KBM ska tillhandahålla kunden produkter och tjänster som överensstämmer med kundens krav och förväntningar.

Kvalitetsmål

KBM´s kvalitetsmål skall uppnås genom ständig information och effektiva rapporteringssystem vilket leder arbetet mot en minimering eller reduktion av företagets kvalitets- bristkostnader. Arbetet ska ske med strävan mot nollfelsprincipen i externa och interna leveranser samt kontinuerligt följa utvecklingen inom kvalitetsäkringsområdet för ständig höjning av kvalitetsmålen.

Certifikat

KBM är certifierat och i överensstämmelse med SS-EN-ISO 9002. Certifikat nr 411. 1996-05-29

Organisation

KBM eftersträvar en långtgående delegering av ansvarsuppgifterna inom sin organisation vilket innebär att varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten.

KBM´s syfte är att vidmakthålla och ständigt vidareutveckla en organisation vilken syftar till maximal flexibilitet hos medarbetarna och optimalt tillvarataga varje medarbetares unika egenskaper och kompetens.

 

Utmärkelse                                   © 2014 Kvillebäckens Mekaniska AB. All rights reserved